Klub Karate Tsunami Staroźreby
-strona główna

Historia klubu


;

                                                                                                   

          

       Załoźyciele klubu SHURIKEN Bogdan Marcinkowski i Bogdan Pepławski

    Klub Karate do Tsunami “Shuriken”(gwiazda-jap.) działa od grudnia 2006 roku z inicjatywy instruktora Bogdana Marcinkowskiego i Pana Bogdana Pepławskiego. Już w latach 1980-81 grupa około 10 osób z okolic Staroźreb uczestniczyła w zajęciach karate do Tsunami w Płocku.Klub ten powstał z inicjatywy Pana Ryszarda Murata – założyciela karate doTsunami .Grupa ta ćwiczy 3 razy w tygodniu przez około 2 lata w ówczesnym klubie Tsunami .W grupie tej w zajęciach uczestniczy min. Bogdan Pepławski. Także praktyczne początki karate Tsunami są niejako odzwierciedleniem też początkowego zainteresowania sztukami walki osób ćwiczących w tamtych latach.

     W połowie lat 90-tych ubiegłego wieku w Staroźrebach działa przez 2 lata Klub Karate do         Tsunami z    inicjatywy” świeżo upieczonego” instruktora Artura Marcinkowskiego. W klubie tym ćwiczy około 25 osób.

    Między innymi swoje pierwsze kroki w sztukach walki stawia przyszły założyciel obecnego klubu    instruktor Bogdan Marcinkowski. Klub ten bierze udział min. w zgrupowaniach w Płocku oraz jest organizatorem zgrupowania regionalnego w 1997 roku, które prowadzi instruktor z Warszawy Grzegorz Zwoliński .Klub  blisko współpracuje z Płockim Klubem Karate do Tsunami “Shugyo”(ćwiczenia fizyczne-jap). Egzaminatorem na stopnie jest Pan Paweł Przybyszewski instruktor z dużym doświadczeniem.

                                                       

                                                                          Foto z grudnia 2006 - zaczątek klubu
     Następnym etapem jest powstanie w 2006 roku klubu karate Tsunami ,który działa do dziś pod nazwą “SHURIKEN” .Klub jest ewidencjonowany i wpisany do Rejestru Uczniowskich Klubów Sportowych Starosty płockiego. Posiada władze oraz statut,posiada nr regon i nr. nip; także jest samodzielną, niezależną jednostką organizacyjną. Niezależnie od ww. jest wpisany do rejestru klubów zrzeszonych w Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki oraz należy do Polskiej Federacji Tsunami.

Działalność klubu jest prowadzona na sali w Szkole Podstawowej w Staroźrebach oraz na terenie RP.

Przez 3 lata działalności przez dojo klubu działającego na terenach wiejskich przewinęło się około 100 osób ćwiczących. W pierwszym roku działalności klub organizuje dwa zgrupowania na których adepci zdają pierwsze stopnie. Egzaminatorem jest wspomniany wyżej instruktor z Płocka Paweł Przybyszewski 6 dan.

 

                                                       

                                                        Zgrupowanie 2007 .Egzaminy przyjmuje Paweł Przybyszewski 5 dan

                                                                                                       

 Trening prowadzi Robert Wółkiewicz 1 dan z płockigo

             klubu Shugyo . Zgrupowanie 2007

 

 

W pierwszym roku reprezentacja klubu bierze udział w III MP w Tsunami na których to szereg osób zdobywa pierwsze doświadczenia sportowe oraz pierwsze medale.

Niestety z przyczyn ekonomicznych w 2007 r. instruktor Bogdan Marcinkowski musi wyjechać do pracy poza granice Polski. Klub od strony technicznej prowadzi jego brat też instruktor Tsunami Artur Marcinkowski 1 dan.

W 2008 roku klub zrobił kilka pokazów na terenie gminy Staroźreby. Pokazy te cieszyły się uznaniem widzów. Treningi w klubie odbywały sie przez okresy przerw wakacyjnych i ferii zimowych. Każdy kto chciał mógł zdobyć nowe umiejętności .

W kwietniu 2009 klub wziął udział w zgrupowaniu w centralnej szkole Honbu Dojo Tsunami w Warszawie. Był to sprawdzian dla instruktora, oraz jego metod nauczania w klubie. Zgrupowanie to prowadził soke Ryszard Murat 10 dan (założyciel stylu Karate Tsumani)

W 2008 roku klub uczestniczył w Pucharze Łowicza ;zawodach zorganizowanych przez Łowicki Klub Karate do Tsunami, zdobywając 3 m-ce w klasyfikacji drużynowej. Ponadto w IV i V mistrzostwach Polski w Tsunami 2008 i 2009 klub ze Staroźreb zdobył kilkanaście medali, potwierdzając tym samym, że wyszkolenie w klubie prowadzone jest prawidłowo. Klub tzn. jego członkowie a więc dzieci ,młodzież i dorośli ale też ich rodziny, które często go wspomagają,mają ogromny wpływ na postępy klubu i jego działalność.

Przyczynia się to w dużej mierze do sukcesów, które są widoczne w wynikach sportowych. Ważną rolę odgrywa pomoc Urzędu Gminy w Staroźrebach, który to pomógł klubowi w startach na zawodach.

Widoczne to było w 2008 i 2009 roku. Staramy sie godnie reprezentować Szokołę Podstawową w Staroźrebach przy której działamy oraz mieszkańców Staroźreb. Plany klubu są ambitne , chcemy nadal się rozwijać oraz działać na rzecz wychowania młodzieży i dzieci zgodnie z naszym statutem.
Paweł Przybyszewski Robert Wółkiewicz w trakcie pisania dokumentów egzaminacyjnych
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
496