Klub Karate Tsunami Staroźreby
-strona główna

Filozofia Tsunami


;

                              

 

       System walki Karate do Tsunami jest oparty na ćwiczeniach w aspekcie fizycznym np. trening technik karate; jak i na ćwiczeniach w aspekcie psychicznym -zen. Powstał pod koniec lat 70-tych z inicjatywy założyciela (soke) Ryszarda Murata 10 dan. Od samego początku swojego istnienia styl walki jakim jest Tsunami miał na celu w maksymalny sposób wytworzyć wśród ćwiczących poczucie wartości technik zarówno karate jak i zen. Techniki te służą po dzień dzisiejszy do wzajemnego uzupełniania się podczas treningu ćwiczących je osób. Tak aby trenujący Karate do Tsunami rozwijali się zarówno w aspekcie fizycznym jak i duchowym.

         Jest to zgodne z założeniami sytemu walki jakim jest Tsunami. Wymienione doskonalenie się wg. założeń stylu Tsunami polega na stopniowym zbliżaniu się do dwóch stanów psycho-fizycznych będących głównymi celami wszelkich praktyk:

 • bodai - harmonii psychiki z ciałem, czyli umiejętności panowania (kontroli) umysłu nad ciałem. Poprzez osiągniecie zgodności dążeń ciała i ducha człowiek skazany zostaje na osiągnięcie sukcesu; musi jedynie wybrać cel i dążyć do niego nie łamiąc drugiego stanu:

 • nehan - harmonii z otoczeniem, czyli umiejętności przystosowania się do otoczenia i życia zgodnie z prawami natury (biologicznymi i fizycznymi) oraz dostosowaniu się do porządku społecznego i zaspakajaniu swoich potrzeb w zgodzie z potrzebami innych.

  Działalność ludzka nie może być walką z naturą i jej prawami, ponieważ taka walka musi się skończyć klęską. Jedynie odpowiednie nastawienie  może przynieść właściwe zrozumienie praw natury oraz ich wykorzystanie we właściwym celu.

              Środkami do osiągnięcia tych celów jest praktykowanie w jednakowym rozmiarze ćwiczeń

 • Zen (jap. Medytacja) duchowy środek doskonalenia się w stylu Tsunami oparty na wschodnich systemach religijno-filozoficznych: taoiźmie, buddyźmie, konfucjoniźmie oraz ćwiczeniach yogi a uzupełniony o zachodnie szkoły medytacji wywodzące się z chrześcijaństwa.

 • Karate -do (jap. droga pustych rąk) to drugi ze środków do osiągnięcia celów w stylu Tsunami; środek fizyczny, wykorzystujący trening wschodniej sztuki walki do rozwoju ciała.

  Umożliwia on pełny rozwój fizyczny ćwiczącego, zdobycie pełnej samodyscypliny oraz kontroli ciała. Środek ten służy też , co warto podkreślić, na pogłębieniu zrozumienia wartości życia i zdrowia swojego, współćwiczących jak i rywali(np. na ulicy czy też zawodach)

  Tsunamiści muszą być świadomi swoich technik karate, które powinny służyć jedynie od samoobrony. Inne ich wykorzystanie(np. agresji) jest sprzeczne z zasadami Karate do Tsunami. Obrona przed napastnikiem lub grupą napastników siebie lub też innych jest nadrzędnym celem doskonalenia się w stylu Tsunami.

  Karate do Tsunami należy więc zrozumieć jako drogę systematycznego doskonalenia się zarówno w sferze ducha jak i ciała czyli śmiało można nazwać sztuką codziennego życia, polegającą na codziennym doskonaleniu psychicznym i fizycznym. Istota Tsunami polega na dostrzeganiu istniejącego dualizmu w naturze; przeciwieństw wzajemnie się uzupełniających; pierwiastka męskiego i żeńskiego (yang i yin). Prawo to jest wszechobecne we wszechświecie i odnosi się również do człowieka.

           Styl Tsunami w swoich założeniach nawiązał do tych praw, ponieważ one również odnoszą się do sztuki walki i nie są od niej oderwane. Jedynie sumienna praca, najpierw nad swoimi słabościami może doprowadzić do zrozumienia esencji karate. Praca nad samym sobą, tak aby pokonać swoje słabości, prowadzi do osiągnięcia sukcesu nie tylko w sztukach walki, ale i w życiu na innych jego płaszczyznach. Osiągnięcie szczęścia możliwe jest w obecnej rzeczywistości poprzez docenienie praw natury, oraz samego życia jako głównego daru człowieka. Obrona życia i zdrowia jak już to zostało wcześniej powiedziane, staje się nadrzędnym celem stylu Tsunami. W myśl tego nieodzowne staje się staranie człowieka aby żyć zgodnie ze swoim sumieniem i rozwijać się pod względem psychicznym jak i fizycznym. Aby maksyma starożytnych Greków “w zdrowym ciele zdrowy duch” mogła być urzeczywistniona, potrzebna jest samodyscyplina i odpowiednie nastawienie. Wszyscy którzy chcą trenować sztukę Tsunami muszą się nastawić na ciężką pracę, ponieważ chcąc osiągnąć mistrzostwo, trzeba przejść odpowiednią drogę. Przejście tej drogi zapewni możliwość obrony siebie i swoich bliskich w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.

          Życie i zdrowie są najwyższymi wartościami namacalnymi w obronie, których Tsunamista oby nigdy nie musiał walczyć, ale jeśli dojdzie do walki musi być na to przygotowany. Potrzeba odpowiedniego zaangażowania i odpowiedniej siły woli aby móc dojść do mistrzostwa.

Karate do Tsunami uczy poszanowania dla każdej formy życia i istoty żyjącej.

Karate do Tsunami nie jest sztuką agresji – niech ta sentencja przyświeca wszystkim trenującym Tsunamistom. 

 
 
 
 Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
511